Contact Us

Visit us at your office

Contact Us:

Office Location:

PT 12166, Jalan BBN 1/1F, Putra Point Phase 2B, 71800 Negeri Sembilan

Apply Now

Kelayakan Pendaftaran:
Hanya warganegara malaysia berumur 18 tahun ke atas bergaji tetap boleh memohon!

Our Location